Silaturahmi

Silaturahmi (kata baku bahasa Indonesia) atau silaturahim (Arab: shilah al-rahim) terdiri dari kata shilah --yang terambil dari akar kata washala yang berarti menyambung-- dan ar-rahim yang pada mulanya berasal dari nama Allah, lalu diberikannya kepada makhluk untuk menunjuk pada sesuatu yang  menjadi penyebab kasih-sayang, yakni “rahim/peranakan”.

Walaupun dalam Al-Quran tidak terdapat istilah shilaturahim, namun banyak ayat yang mengisyaratkan pentingnya memelihara shilaturrahim, seperti QS Al-Nisa’: 1, “Bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain (dan peliharalah hubungan) rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Di samping perintah di atas, ada juga ayat yang mengecam orang-orang yang  memutuskannya, seperti: ”Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah; ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya pula mata mereka”  (QS Muhammad [47]: 22-23). Wallahu a'lam.

Terima kasih sudah membaca Silaturahmi. Mari sebarkan kebaikan!

Previous
« Prev Post

Artikel tentang Islam & Muslim lainnya

Inilah Islam
Inilah IslamUpdated: Thursday, February 02, 2012

0 comments:

Post a Comment